میخواهید حساب ایجاد کنید؟

ایجاد حساب
اقدامات سیتی سنتر در رابطه با Covid-19
031-5001 ساعات کار دسترسی
سینمای سیتی سنتر

بزرگترین مجموعه سینمایی ایران در قلب شهر

بزرگترین مجموعه سینمایی ایران در قلب شهر
هتل بین المللی پرستیژلند ایران

هتل بین المللی پرستیژ

هتل بین المللی پرستیژ

بزودی در قلب اصفهان

بزرگترین مرکز خرید ایران

بزرگترین مرکز خرید ایران

بزرگترین مرکز خرید ایران
این هفته در اصفهان سیتی سنتر
تمامی اتفاقات و رویداد های اصفهان سیتی سنتر را در اینجا ببینید
سه شنبه های نیم بها در پردیس سینمایی سیتی سنتر

رویدادها

سه شنبه های نیم بها در پردیس سینمایی سیتی سنتر

سه شنبه ها، فیلم خوب، سینمای خوب،بلیط نیم بها...منتظر شما هستیم

دیگر پروژه ها