میخواهید حساب ایجاد کنید؟

ایجاد حساب
اقدامات سیتی سنتر در رابطه با Covid-19
031-5001 ساعات کار دسترسی

نتیجه جستجو


مشخصات فروشگاه ها

عکس پروفایل کافه فرشته در مجموعه بزرگ اصفهان سیتی سنتر
FERESHTE CAFE
کافه فرشته
دوم
031-36550366
عکس پروفایل کافی شاپ فرش در مجموعه بزرگ اصفهان سیتی سنتر
FRESH CAFé
کافی شاپ فرش
اول
031-36550252
عکس پروفایل کافی شاپ میلان در مجموعه بزرگ اصفهان سیتی سنتر
MILAN CAFé
کافی شاپ میلان
اول
031-36550252
عکس پروفایل باس کافه در مجموعه بزرگ اصفهان سیتی سنتر
BASS CAFE
باس کافه
اول
031-36550224
عکس پروفایل کافی شاپ  فنجون در مجموعه بزرگ اصفهان سیتی سنتر
COFFEE SHOP FENJON
کافی شاپ فنجون
اول
031-36550034
عکس پروفایل کافه دنیا در مجموعه بزرگ اصفهان سیتی سنتر
DONYA COFé
کافه دنیا
دوم
031-09137166121
عکس پروفایل کافه فیل دو در مجموعه بزرگ اصفهان سیتی سنتر
FILL COFE
کافه فیل دو
دوم
031-36550271
عکس پروفایل کافه تراس در مجموعه بزرگ اصفهان سیتی سنتر
TERRACE CAFE
کافه تراس
اول
031-36550332
عکس پروفایل کافه پلانی در مجموعه بزرگ اصفهان سیتی سنتر
PLANY CAFE
کافه پلانی
همکف
031-36550197
عکس پروفایل چایخانه داریان در مجموعه بزرگ اصفهان سیتی سنتر
DARIYAN TEAHOUSE
چایخانه داریان
دوم
031-36550326
عکس پروفایل نوتلا بار در مجموعه بزرگ اصفهان سیتی سنتر
NUTELLA BAR
نوتلا بار
همکف
031-36550363
عکس پروفایل آبمیوه طبیعی سعید در مجموعه بزرگ اصفهان سیتی سنتر
SAEED JUICE
آبمیوه طبیعی سعید
دوم
031-36550398
عکس پروفایل بستنی ایتالیایی لابریت در مجموعه بزرگ اصفهان سیتی سنتر
LABERIT ICE CREAM
بستنی ایتالیایی لابریت
دوم
031-36550149
عکس پروفایل کافه هرمس در مجموعه بزرگ اصفهان سیتی سنتر
HERMES CAFé
کافه هرمس
اول
031-36550314
عکس پروفایل بال کافه در مجموعه بزرگ اصفهان سیتی سنتر
BAAL CAFE
بال کافه
اول
031-36550254
عکس پروفایل کافه مپ در مجموعه بزرگ اصفهان سیتی سنتر
MAP CAFé
کافه مپ
همکف
031-36550369
عکس پروفایل انارکده در مجموعه بزرگ اصفهان سیتی سنتر
ANARKADE
انارکده
همکف
عکس پروفایل کافه آن در مجموعه بزرگ اصفهان سیتی سنتر
ON COFE
کافه آن
سوم
031-36550380
عکس پروفایل فودلند(اپتیموس) در مجموعه بزرگ اصفهان سیتی سنتر
FOODLAND
فودلند(اپتیموس)
اول
031-36550278